การเดินทางท่องเที่ยวเมืองศิลปวัฒนธรรมแห่งออสเตรเลียใต้ ‘เมืองอะเดเลด’

adelaide

รัฐออสเตรเลียใต้ (South Australia)

รัฐออสเตรเลียใต้ หรือเซาท์ออสเตรเลีย ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลตอนใต้ ของทวีป เป็นรัฐใหญ่ลําดับ 3 ของออสเตรเลีย มีประชากรทั้งรัฐประมาณ 1 ล้าน 5 แสนคน เป็นรัฐที่มีพื้นที่เป็นทะเลทรายอยู่เกือบครึ่งหนึ่งของรัฐ ชุมชนเมืองส่วนใหญ่จะตั้งค่อนมาทางตะวันออกติดกับรัฐวิกตอเรียซึ่งเป็น บริเวณพื้นที่งดงามด้วยภูมิทัศน์ทางธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวประทับใจ เมืองหลวงของรัฐนี้ชื่อ เมืองอะเดเลด Continue reading “การเดินทางท่องเที่ยวเมืองศิลปวัฒนธรรมแห่งออสเตรเลียใต้ ‘เมืองอะเดเลด’”