วิธีการเดินทาง ‘เมืองดาร์วิน’

เขตนอร์เทิร์นเทอริทอรี (Northern Territory)

นอร์เทิร์นเทอริทอรี ครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลทางตอนเหนือ ไปจนจรดพื้นที่ตอนในใจกลางทวีปออสเตรเลีย มีอาณาเขตทิศเหนือติดทะเล ติมอร์ (Timor Sea) ทางตะวันออกติดรัฐควีนสแลนด์ ทิศตะวันตกติดรัฐ ออสเตรเลียตะวันตก และทิศใต้ติดกับรัฐออสเตรเลียใต้ เพราะความแห้งแล้ง ของภูมิประเทศแบบทะเลทราย นอร์เทิร์นเทอริทอรีจึงได้ชื่อว่าเป็น “Outback

Australia” เป็นรัฐที่มีประชากรอาศัยอยู่น้อยที่สุด ประชากร 1 ใน 4 เป็น ชาวอะบอริจินิส ในเขตที่เป็นทะเลทรายมีคนอยู่น้อยหรือแทบไม่มีเลย สภาพ พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบว่างเปล่า และทะเลทรายกับหินสีแดง ภูมิอากาศ ร้อนแห้งแล้ง แบ่งออกเป็น 2 เขตคือ เขต “The Top End” เขตนี้มีฝนตก ปีละ 4-5 เดือน กับเขต “ The Centre” ซึ่งแทบไม่มีฝนตกเลย และไม่มีแม่น้ำ

นอร์เทิร์นเทอริทอรีมีสิ่งที่น่าสนใจคือ ก้อนหินใหญ่กลางทวีปที่มีชื่อว่า “Uluru” หรือ “Ayers Rock” เมืองสําคัญของเขตนี้ได้แก่ ดาร์วิน และอลิซสปริง

ดอกไม้ประจํารัฐคือ ดอก Sturt’s Desert Rose สัตว์สัญลักษณ์ ประจํารัฐคือ จิงโจ้

เว็บไซต์ของเขตนอร์เทิร์นเทอริทอรีคือ www.nttc.com.au

ดาร์วิน (Darwin)

เมืองหลวงของนอร์เทิร์นเทอริทอรี ตั้งอยู่ริมทะเลติมอร์ตอนเหนือสุด เป็นเมืองที่ทันสมัยที่สร้างขึ้นใหม่หลังจากที่พายุไซโคลนทําลายเมืองทั้งเมือง จนยับเยินเมื่อปี ค.ศ. 1974

ดาร์วินเป็นเมืองที่มีความเป็นออสเตรเลียอย่างแท้จริง ในขณะที่ซิดนีย์เป็นเสมือนเมืองหน้าด่านของออสเตรเลียที่แทบจะไม่มีเอกลักษณ์ของ คนออสซีจริงๆเหลืออยู่เลย ในความคิดของชาวยโรป ภาพของผู้ชายออสซี คือ ผู้ชายร่างบึกบึน ผิวคล้ําด้วยแดดลม มีท่าทางเป็นกันเอง พูดจาด้วยสําเนียง และสํานวนของคนบ้านนอก ดื่มเบียร์ที่แช่เย็นจัดจนเป็นน้ําแข็งแทนน้ํา สวน ภาพผู้หญิงออสซี คือผู้หญิงเก่ง กล้าหาญ สวยแบบธรรมชาติกลมกลิ่นเบกบ ภูมิประเทศที่แห้งแล้งกันดารมีแสงแดดจัดจ้าตลอดปี ภาพผู้หญิงที่ต้อง กับไฟป่าเคียงบ่าเคียงไหล่ผู้ชายของเธอ เพื่อรักษาไร่นาและชีวิตสัตว์เลี้ยง ให้รอดพ้นจากภัยธรรมชาติสุดชีวิต คือภาพของผู้หญิงออสเตรเลียที่คนยุเริบ หลับตาเห็น ดังนั้น ดาร์วินจึงเป็นออสเตรเลียในฝันของชาวยุโรปทุกคน

ชื่อเดิมของดาร์วินคือ Palmerston ภายหลังเมื่อถูกผนวกเข้าไปอยู่ในการปกครองของเครือจักรภพในปีค.ศ. 1911 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นดาร์วิน

ในสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพญี่ปุ่นบกออสเตรเลีย โดยโจมติดวอ การทิ้งระเบิด Darwin Port จมเรือในอ่าวไป 8 ลํา คนออสเตรเลียตายไป 240 คน ระหว่างปีค.ศ. 1942 -1943 ญี่ปุ่นทิ้งระเบิดดาร์วินหลายครั้ง สงครามทําให้ดาร์วินบอบช้ำยับเยิน จนนักเขียนคนหนึ่งที่ได้มาเยือนดาร์วินในอีก 5 ปี ต่อมา กลับไปเขียนถึงดาร์วินว่า

“เมืองนี้ไม่น่าอยู่เลย ไม่มีอะไรน่าดู ไม่มีอะไรจะให้ดูด้วยคนที่อยู่เมืองนี้ มี 2 พวก พวกแรกคือพวกที่เขาจ้างให้อยู่ กับอีกพวกหนึ่งคือพวกที่ไม่มีเงิน ไม่มีที่จะไป”

แต่ปัจจุบันนี้ ดาร์วินเปลี่ยนไปแล้ว กลายเป็นเมืองหลวงของนอร์เทิร์น เทอริทอรี และเจริญขึ้นอย่างผิดหูผิดตา กาลเวลาที่เปลี่ยนไปได้นําสิ่งที่ดี ๆ มา สู่ดาร์วิน

เว็บไซต์ของ Northern Territory Visitor Centre: www.northern territory.com

การเดินทางสู่ดาร์วิน

  • เครื่องบิน

หากเดินทางจากต่างประเทศเข้าสู่ดาร์วิน เส้นทางที่สะดวกที่สุดคือ ผ่านอินโดนีเซีย แต่หากเดินทางจากเมืองในรัฐอื่น ๆ ก็สามารถทําได้โดยสะดวก สนามบินดาร์วินรับเครื่องบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ อยู่ห่างจากตัวเมือง 14 กิโลเมตร มีรถบัสเข้าสู่กลางเมือง ค่าโดยสารคนละ 6 เหรียญ หรือหาก นั่งแท็กซี่ ค่าโดยสารประมาณคนละ 15-20 เหรียญ ใช้เวลาราว 20 นาที

  • รถบัส

ไม่ค่อยเป็นที่นิยมนัก เนื่องจากระยะทางที่อยู่ไกลจากเมืองอื่น ๆ มาก ทําให้การเดินทางโดยรถบัสใช้เวลายาวนาน ขนาดเมืองที่ใกล้ที่สุดอย่างเช่น อลิซสปริงก็ต้องใช้เวลาเดินทางนานถึง 19 ชั่วโมง

  • รถยนต์

การขับรถในนอร์เทิร์นเทอริทอรีต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะถนนมีสภาพไม่ค่อยดี ส่วนมากเป็นทางเปลี่ยวและหาปั้มน้ํามันยาก หากจะเข้าไปเที่ยวในแถบเอาต์แบ็ก มักเจอสัตว์ป่าวิ่งมาบนถนนทําให้เกิด อุบัติเหตุได้ง่าย 

การเดินทางเข้าดาร์วินจากต่างรัฐ จุดที่ใกล้ที่สุดน่าจะเป็นการขับรถมาจากเมืองบรูมของรัฐออสเตรเลียตะวันตก

การเดินทางในดาร์วิน

รถเมล์ เป็นวิธีการเดินทางที่สะดวกที่สุด แต่รถประจําทางจะวิ่ง เฉพาะวันจันทร์-เสาร์เท่านั้น

สําหรับนักท่องเที่ยว จะมีรถเมล์ Darwinbus วิ่งรอบเมือง โดยจอด แวะตามสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจต่าง ๆ ผู้โดยสารจะขึ้นหรือลงที่ป้ายใดก็ได้ ค่าโดยสารสําหรับ 1 วัน ชื่อว่า Tourcard Daily ราคาคนละ 5 เหรียญ สามารถ ใช้บริการรถของ Darwinbus ที่เที่ยวก็ได้ภายใน 1 วัน ค้นหารายละเอียด เพิ่มเติมที่ www.nt.gov.au

สนับสนุนโดยยูฟ่าเบท ufabet