แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ย่านเทศบาลเมืองนครพนม ตอนที่ 1

-สถานที่ท่องเที่ยว-

ย่านเทศบาลเมืองนครพนม

เทศบาลเมืองนครพนมอยู่ติดแม่น้ำโขง ตรงข้ามกับเมืองท่าแขก แขวงคําม่วน ประเทศลาว เป็นจุดแวะก่อนจะไปยังอําเภอต่างๆ ที่เที่ยวในเทศบาลเมืองนครพนมส่วนใหญ่เป็นโบราณสถาน มีที่พัก และที่กินอยู่หลายแห่งซึ่งตั้งเรียงรายอยู่ริมแม่น้ำโขงในบรรยากาศอันสวยงาม

หากนักท่องเที่ยวไปเที่ยวในเส้นทางนี้ ขอแนะนําให้แวะไปยังวัดโพธิ์ศรีเพื่อนมัสการเจ้าพ่อหมื่นนครพนมและพระทองซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวนครพนมให้ความเคารพนับถือด้วย

  • ริมแม่น้ำโขง ชมทิวทัศน์แม่น้ำโขง

ถ.สุนทรวิจิตร หรือ ถ.ริมโขง อยู่ในตัวเมืองนครพนม โดยมีช่วงที่ขนานกับแม่น้ำโขงเพียง 3 กม. สองฟากฝั่งถนนมีสิ่งน่าสนใจให้แวะชม ได้แก่ ฝั่งที่อยู่ติดแม่น้ำโขงเป็นลานโล่ง มีต้นไม้ร่มรื่นสวยงาม เป็นจุดชมทิวทัศน์แม่น้ำโขง ส่วนอีกฝั่งถนนเป็นย่านตัวเมืองเก่าของนครพนม มีอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ ทั้งตึกแบบฝรั่งและเรือนไม้สถาปัตยกรรมท้องถิ่นที่สวยงาม ผู้ที่ชื่นชอบการชมสถาปัตยกรรมไม่ควรพลาด นอกจากนี้ยังมีตลาดอินโดจีนซึ่งเป็นแหล่งซื้อของฝากด้วย

ที่ตั้ง ถ.สุนทรวิจิตร ย่านริมแม่น้ำโขง ในตัว อ.เมืองนคร
รถยนต์ส่วนตัว จากแยกบายพาสใช้ ถ.นิตโย ตรงไป จนถึงแยกป่าไม้แล้วเลี้ยวซ้ายเข้า ถ. สุนทรวิจิตรซึ่งเป็นถนน เลียบแม่น้ำโขง

สิ่งน่าสนใจ

  • ชมทิวทัศน์แม่น้ำโขง แม่น้ำโขงช่วงที่ไหลผ่าน จ.นครพนม ตั้งแต่ อ.บ้านแพง อ.ท่าอุเทน อ. เมือง จนถึง อ.ธาตุพนม มีความยาวทั้งสิ้น 153 กม. ช่วงที่ผ่านย่านตัวเมืองนครพนม ทางจังหวัดได้ทําเป็นลานโล่งริมฝั่งโขง เหมาะเป็นจุดชมทิวทัศน์โดย เฉพาะในช่วงเช้าและเย็น โดยจะเห็นเรือประมง เรือข้ามฟาก ลอยลําอยู่ในลําน้ำโขง และหากมองไปยังฝั่งตรงข้าม จะเห็นเมืองท่าแขก ประเทศลาว
  • สถาปัตยกรรมเก่าแก่ ตัวเมืองนครพนมมีอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ที่มีอายุเกือบ 100 ปีจํานวน มากเรียงรายอยริมฝั่ง โดยเฉพาะบริเวณหอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ซึ่งเป็นย่านการริมน้ำ มีทั้งเรือนไม้และตึกฝรั่งที่ใช้เป็นบ้านพัก โรงเรียน หรือสถาน ที่ราชการซึ่งส่วนใหญ่ยังคงสภาพดีและสวยงาม

อาคารที่เป็นตึกฝรั่งส่วนใหญ่เป็นฝีมือช่างญวนซึ่งได้รับ อิทธิพลงานเชิงช่างจากฝรั่งเศสสมัยที่เข้าปกครองเวียดนามในยุค ล่าอาณานิคม คนท้องถิ่นจึงเรียกตึกแบบนี้ว่า “ตึกฝรั่งช่างญวน” นายช่างญวนคือนายกบาวิจิตรเจริญ เป็นผู้มีชื่อเสียงและฝาก ฝีมือไว้ใน จ.นครพนมเป็นจํานวนมาก จนมีการนําชื่อนายช่างไป ตั้งเป็นชื่อถนนสายหนึ่งในตัวเมือง

  • หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ ตั้งอยู่ตรงบริเวณที่ ถ.ศรีเทพตัดกับ ถ.สุนทรวิจิตร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2503 โดยชาวเวียดนามที่หนีภัยสงครามเดียนเบียนฟูที่มีขึ้นกับฝรั่งเศส เมื่อเหตุการณ์สงบ ก่อนเดินทางกลับบ้านเกิดพวกเขาจึงสร้างหอนาฬิกา แห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์
  • ตลาดอินโดจีน เป็นอาคารสองชั้นบน ถ.สุนทรวิจิตร ตอนใต้ มีสินค้าจากกลุ่มประเทศอินโดจีนวางจําหน่าย ได้แก่ ผลไม้แปรรูป เครื่องใช้ไฟฟ้า ของเด็กเล่นจากจีน เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าจากเวียดนาม ผ้าทอทั้งผ้าไหมและผ้าฝ้ายจากลาวและไทย พระติ้วและพระเทียมวัดโอกาส นมัสการพระพุทธรูปแฝด

พระติ้วและพระเทียมวัดโอกาส

วัดโอกาสหรือวัดโอกาสศรีบัวบาน เป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองนครพนม และเป็นที่ประดิษฐานพระติ้วและพระเทียมพระพุทธรูปแฝดอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวนครพนมมาแต่โบราณนอก จากนี้ภายในโบสถ์ยังมีภาพจิตรกรรมที่สวยงามน่าชมด้วย

ที่ตั้ง อยู่ริมแม่น้ำโขง ถ.สุนทรวิจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง
รถยนต์ส่วนตัว จากแยกบายพาสใช้ ถ.นิตโย ตรงไป จนถึงแยกป่าไม้แล้วเลี้ยวซ้ายเข้า ถ. สุนทรวิจิตรไปไม่ไกล วัดอยู่ทางซ้ายมือ

สิ่งน่าสนใจ

  • พระติ้วและพระเทียม เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สององค์ที่มีพุทธลักษณะเหมือนกันทุกประการ แกะสลักจากไม้ตะเคียน ขนาดหน้าตักกว้าง 39 ซม. สูง 60 ซม. ประดิษฐานใน บุษบกทรงปราสาทที่ตั้งอยู่ด้านหน้าพระประธานในโบสถ์ พระเทียมอยู่ทางขวามือของพระประธาน ส่วนพระติ้วอยู่ทางซ้าย

พระติ้วและพระเทียมมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ กล่าวกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีมาแต่ครั้งอาณาจักรศรีโคตรบูรกําลัง รุ่งเรืองในสมัยพระเจ้าศรีโคตรบูรหลวงพระองค์ทรงให้ขุดเรือ โกลนเพื่อใช้เป็นเรือพระที่นั่ง เมื่อขุดเรือสําเร็จแล้วจึงเคลื่อนเรือ ลงสู่แม่น้ำโขง โดยใช้เครื่องทุ่นแรงที่เป็นไม้หมอนกลมเล็กจํานวน หลายท่อนวางเป็นแนวใต้ท้องเรือ เพื่อช่วยชักลากเรือให้เคลื่อน ไปสะดวกยิ่งขึ้น แต่ขณะเรือเคลื่อนมาถึงไม้หมอนท่อนหนึ่งซึ่งเป็น ไม้คิ้วก็ไม่สามารถเคลื่อนต่อไปได้ ทั้งไม้หมอนนั้นก็กระเด็นออกไป การชักลากเรือต้องใช้ความพยายามอยู่นานจึงนําเรือลงสู่แม่น้ำได้ สําเร็จ

เชื่อกันว่า หมอนไม้คิ้วนั้นเป็นพญาไม้ซึ่งมีเทวดาสิงสถิตอยู่ พระเจ้าศรีโคตรบูรหลวงจึงโปรดให้นําไปแกะสลักเป็นพระติ้ว เมื่อ วันอังคาร เดือน 7 แรม 8 ค่ํา ปีกุน ตรงกับ พ.ศ. 1327 แล้วจัดพิธี สมโภชเป็นพระมิ่งเมืองนครศรีโคตรบูร

ต่อมาในสมัยพระเจ้าขัติยวงศาบุตรามหาราชกษัตริย์อง ต่อมา ได้เกิดไฟไหม้ในหอพระติ้ว ชาวบ้านไม่สามารถนําพระ ออกมาได้ จึงคิดกันว่าพระติ้วคงจะไหม้ไปในกองเพลิง พระเจ้า ขัติยวงศาฯ จึงโปรดให้นําไม้มงคลมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปขึ้น แทนพระติ้ว พระพุทธรูปองค์ใหม่นี้เหมือนพระติ้วองค์เดิมไม่ผิด เพี้ยน ในเวลาต่อมาได้พบพระติ้วองค์เดิมในลําน้ําโขง พระเจ้า ขัติยวงศาฯ จึงทรงอัญเชิญมาประดิษฐานคู่กับพระติ้วองค์ใหม่ซึ่ง มีพระนามใหม่ว่าพระเทียมนับแต่นั้นมา

  • ภาพจิตรกรรม ภายในโบสถ์มีจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม เช่น ที่ผนังแต่ละด้านเขียนเรื่องราวในชาดกตอนต่างๆที่ไม้คอสอง ซึ่งเป็นแผ่นกระดานเชื่อมหัวเสาแต่ละต้นเขียนเป็นรูปเทพและ เทวดาในซุ้มเรือนแก้ว ที่เพดานเขียนเป็นดวงดาวสีทองบนพื้นแดง ส่วนเสาแต่ละต้นเขียนลายกระจังสีสันสดใส

วัดมหาธาตุ 

เป็นวัดแห่งแรกของเมืองนครพนม มีพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเชื่อกันว่า เป็นพระธาตุของผู้ที่เกิดวันเสาร์ และมีโบสถ์เก่าแก่ที่มีลวดลายปูนในงดงาม

ที่ตั้ง อยู่ริมแม่น้ำโขง ถ.สุนทรวิจิตร ต.ในเมือง อ. เมืองนครพนม
รถยนต์ส่วนตัว จากแยกบายพาสใช้ ถ.นิตโย จนถึงแยกป่าไม้แล้วเลี้ยวขวาเข้า ถ.สนทรวิจิตร ผ่านวัดกลางไป ไม่ไกลวัดอยู่ทางขวามือ

ประวัติ พระยามหาอํามาตย์ป้อมสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1150 ในอดีตวัดนี้เป็นศูนย์กลางทั้งด้านการปกครอง การศึกษา และวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ โดยมีชื่อเดิมว่าวัดมิ่งเมือง ต่อมาคนท้องถิ่นนิยมเรียกว่าวัดธาตุ เพราะมีพระธาตุเจดีย์ประดิษฐานในวัดจํานวนมาก ต่อมาปี พ.ศ. 2462 พระครูพนมคณาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัด ได้รื้อถอนพระธาตุเหล่านี้ออก แล้วสร้างพระธาตุนครซึ่ง มีขนาดใหญ่ขึ้นแทนในปี พ.ศ. 2465

สิ่งน่าสนใจ

  • พระธาตุนคร เป็นพระธาตุสีทอง ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบพระธาตุพนม จ.นครพนม คือ มีรูปทรงสัณฐานเป็น สี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไปเป็นชั้นๆ แต่ละด้านของสี่เหลี่ยม ทําเป็นซุ้มประตูซึ่งประดับลวดลายกษัตริย์ทรงม้าท่ามกลางลายพรรณพฤกษาที่กรอบประตู เหนือกรอบประตูเป็นรูปดอกบัวบาน ถัดขึ้นไปเป็นรูปตู้พระไตรปิฎก ลวดลายวิจิตรบรรจงที่ปรากฏบน พระธาตุเป็นฝีมือของญาท่าวบุ จากบ้านหว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร และญาท่าวม้าว บ้านเสาเล้า อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

พระธาตุก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2465 ในรัชกาลที่ 6 แล้วจึงบรรจุพระอรหันตธาตุ พระพุทธรูปทองคํา และพระพุทธรูป เงินซึ่งบรรจุในผอบไม้จันทน์แดงที่ได้มาจากพระธาตุองค์เดิม และ เครื่องรางของขลังอื่นๆของชาวบ้าน ไว้ในองค์พระธาตุ

  •  โบสถ์ อยู่ด้านข้างของพระธาตุนคร เหนือซุ้มประตูด้าน หน้าโบสถ์มีลายปูนปั้นรูปเทพนม เทวดา และนางฟ้าโปรยข้าวตอก

สนับสนุนโดยยูฟ่าเบท ufabet