แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวย่าน อ.เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ที่เที่ยว ย่าน อ.เมืองนครพนม

ที่เที่ยวกลุ่มนี้อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองนัก ที่เที่ยวที่น่าสนใจคือ พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์และบ้านโฮจิมินห์ ที่พํานักของอดีตประธานาธิบดี โฮจิมินห์แห่งเวียดนาม เมื่อคราวลี้ภัยการเมืองมาอยู่ที่ จ. นครพนม และพระพุทธบาทเวินปลา รอยพระพุทธบาทบนโขดหินกลางลําโขง นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถข้ามไปเที่ยวเมืองท่าแขกบนฝั่งลาวได้ มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่และธรรมชาติของขนเขาให้

พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์

เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติชีวิตของโฮจิมินห์ช่วงก่อนจะกลับไปเวียดนาม จนได้ดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีของประเทศเวียดนาม

ที่ตั้ง ศูนย์หมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม บ้านนาจอก ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม
รถยนต์ส่วนตัว จาก อ.เมืองนครพนมใช้ทางหลวง หมายเลข 22 ไปทาง อ.กุสุมาลย์ประมาณ 2 กม. พบวัดภูเขาทองทางซ้าย ให้เลี้ยวเข้าถนนข้างวัด ผ่านสุสานเวียดนามไปประมาณ 900 ม. พบสามแยกมีป้ายบอกทาง ให้เลี้ยวขวาไปประมาณ 600 ม. พิพิธภัณฑ์อยู่ทางขวามือ
รถรับจ้าง เหมารถสามล้อจากตัวเมือง ราคา 200 บาท

ประวัติ พิพิธภัณฑ์เริ่มสร้างในปี พ.ศ. 2542 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2547 ด้วยความร่วมมือระหว่างหอการค้าจังหวัดนครพนม ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนครพนม และพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ในประเทศ เวียดนามซึ่งเอื้อเฟื้อสิ่งของและเอกสารต่างๆในการจัดนิทรรศการ โดยการสนับสนุนของกองทุนเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนา (Fun for Reserch and Development Network)

สิ่งน่าสนใจ พิพิธภัณฑ์เป็นอาคารสองชั้นใต้ถุนสูง ชั้นล่างเป็นพื้นที่สําหรับจัดกิจกรรมและจําหน่ายของที่ระลึก ชั้นบนจัดแสดงนิทรรศการประวัติชีวิตโฮจิมินห์ มีรูปปั้นโฮจิมินห์ตั้งอยู่อย่างโดดเด่น พร้อม สมุดบันทึก หนังสือ ตลอดจนเอกสารต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับความคิดทางอุดมการณ์การเมืองการปกครองของท่านโฮจิมินห์

ที่น่าสนใจคือ แผนที่การเดินทางของโฮจิมินห์ในประเทศต่างๆ ซึ่งนอกจากประเทศไทยแล้ว ท่านยังเดินทางไปในหลายประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีภาพถ่ายตัวท่าน บ้านและห้องพักจําลองของ ท่านในที่ต่างๆด้วย

บ้านโฮจิมินห์ 

โฮจิมินห์เคยใช้สถานที่นี้เป็นบ้านพักอาศัยระหว่างลี้ภัยทางการ เมืองในปี พ.ศ. 2466-2472 ปัจจุบันบ้านหลังนี้ได้รับการปรับปรุง ให้มีลักษณะคงเดิมเหมือนขณะที่ท่านพักอาศัยอยู่ โดยจัดเครื่องเรือนเครื่องใช้สอยต่างๆไว้อย่างน่าชม พร้อมมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่น นําชมด้วย

ที่ตั้ง บ้านนาจอก ต. หนองญาติ อ. เมืองนครพนม
รถยนต์ส่วนตัว จาก อ.เมืองนครพนมใช้ทางหลวงหมาย เลข 22 ไปทาง อ.กุสุมาลย์ประมาณ 2 กม. พบวัดภูเขาทองทางซ้าย ให้เลี้ยวเข้าถนนข้างวัด ผ่านสุสานเวียดนามไปประมาณ 1 กม. พบสี่แยกให้เลี้ยวขวาไปประมาณ 300 ม. บ้านอยู่ทางขวามือ

สิ่งน่าสนใจ

ในบริเวณประกอบไปด้วยบ้านไม้ชั้นเดียวไม่ยกพื้นหลังคา ชั่วที่ท่านโฮจิมินห์เคยพักอาศัย ยุ้งข้าวที่อยู่ด้านข้าง และครัวที่เป็นกระท่อมเล็กๆอยู่ด้านหลัง แวดล้อมไปด้วยสวนไม้ดอกและไม้ผล ซึ่งต้นมะพร้าวและมะเฟืองที่ท่านโฮจิมินห์ได้ปลูกไว้ในขณะนั้นยังคงยืนต้นอยู่

– ภายในบ้านมีห้องโถงใหญ่ ตั้งโต๊ะประชุมและโต๊ะทํางาน ห้องนอนเล็กๆ สองห้องด้านหลัง จากห้องโถงมีประตูเพื่อเข้าไปยังครัวหลังบ้าน เครื่องเรือนในบ้านมีทั้งของดั้งเดิมและที่จัดหามา ใหม่เพื่อเสริมให้เหมือนลักษณะในอดีต

หาดทรายทอง

เป็นหาดทรายสีทองบริเวณกว้างใหญ่ริมน้ำโขงใกล้ตัวเมืองนครพนม หาดทรายนี้จะปรากฏในช่วงฤดูร้อน เนื่องจากน้ำในแม่น้ำโขงลดระดับลง ชายหาดอยู่ไม่ไกลจากถนน เดินทางไปถึงได้สะดวก จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว

ที่ตั้ง ริมแม่น้ำโขง บ้านหนองจันทร์ ต.ท่าค้อ อ.เมืองนครพนม
รถยนต์ส่วนตัว จากแยกบายพาสใช้ ถ.นิตโย ตรงไป จนถึงแยกป่าไม้แล้วเลี้ยวขวาเข้า ถ. สุนทรวิจิตร ผ่านวัดมหาธาตุ สวนเทอดพระเกียรติฯไปเล็กน้อย ทางลงหาดอยู่ทางซ้ายมือ

ประวัติ หาดทรายทองเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นใหม่ เดิมชื่อว่าดอน แกวกอง หรือหาดแกวกอง ซึ่งมีที่มาคือ ช่วงก่อนปี พ.ศ. 2300 ได้มี การสู้รบระหว่างผู้นําสองฝ่ายของลาวเพื่อแย่งชิงเมืองนครพนมซึ่ง อยู่ตรงกันข้ามคนละฝั่งโขง ฝ่ายหนึ่งมีทหารแกว (เวียดนาม) เป็นกําลังทหารแกวนี้ถูกปืนใหญ่ล้มตายในลําน้ำโขงเป็นจํานวนมาก แล้วลอยตามกระแสน้ำจนไปเกยหาดกันที่ดอนทรายแห่งนี้ จึงเรียกบริเวณนี้ว่าดอนแกวกอง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2488 ช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาว แกวที่ย้ายถิ่นฐานจากเวียดนามซึ่งในขณะนั้นฝรั่งเศสปกครองมาอยู่ในลาว ได้ข่าวว่า หลังสงครามโลกเวียดนามจะได้รับเอกราช จากฝรั่งเศส จึงต่างทยอยเดินทางจากลาวกลับเวียดนาม โดยนัดพบกันที่เมืองท่าแขก ในระหว่างนั้นกองทัพฝรั่งเศสก็ยังคงโจมตีภูมิภาคนี้อย่างหนัก เมืองท่าแขกเองก็ถูกฝรั่งเศสทิ้งระเบิดทําลาย เช่นกัน ชาวแกวซึ่งหนีสงครามโดยข้ามแม่น้ำโขงมายังฝั่งไทยต้อง ล้มตายลง และลอยตามกระแสน้ำไปเกยหาดกันอยู่ที่ดอนทรายนี้ นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ชาวแกวต้องมาเกยหาดตายรวมกัน ณ ที่แห่งนี้

คนเวียดนามในนครพนม

ชาวเวียดนามกลุ่มแรกๆ ที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเพื่อค้าขายนั้น ส่วนใหญ่มาจากเมืองกว่างบึงและกว่างจิในภาคกลางของเวียดนาม

ต่อมาชาวเวียดนามอีกกลุ่มก็อพยพเข้ามา เพื่อหลีกหนีการต่อ ต้านของราชวงศ์มิงหม่างจนถึงราชวงศ์ชื่อดึก รวมทั้งคนเวียดนามบาง กลุ่ม ที่มีต่อศาสนาคริสต์ที่พวกเขานับถือ

ในปี พ.ศ. 2466 โฮจิมินห์ผู้นําคนสําคัญของประเทศเวียดนามก็ ลี้ภัยการเมืองเข้ามาอยู่ในประเทศไทย จนถึงปี พ.ศ. 2472 จึงเดินทาง กลับบ้านเกิด

สิ่งน่าสนใจ

ช่วงฤดูร้อนเมื่อน้ําในแม่น้ำโขงลดระดับลงหาดทรายทอง อันกว้างใหญ่และยาวหลายกิโลเมตรจะผุดขึ้น ทั้งน้ำในแม่น้ำก็จะ ใสสะอาด สามารถลงเล่นน้ำบริเวณชายหาดได้ โดยมีร้านห่วงยาง ให้เช่าเล่นด้วย

ช่วงเช้าตรู่เป็นช่วงที่หาดทรายแห่งนี้สวยงามกว่าช่วงอื่น แสงแดดอ่อนยามเช้าส่องต้องหาดทรายเป็นสีทองสวยงาม และสะท้อนลงบนผิวน้ำเป็นประกายระยิบระยับ นับเป็นจุดชมแม่น้ำโขงที่งดงามมากแห่งหนึ่งใน จ.นครพนม

วัดนักบุญอันนา 

เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดนักบุญอันนา หนองแสง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2469 โดยมีบาทหลวงเอดัวร์ นําลาภ เป็นอธิการคนแรก โบสถ์และอาคาร ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ

ที่ตั้ง อยู่ริมแม่น้ำโขง ถ.สุนทรวิจิตร ต.หนองแสง อ.เมืองนครพนม
รถยนต์ส่วนตัว จากแยกบายพาสใช้ ถ.นิตโย ตรงไปจนถึงแยกป่าไม้แล้วเลี้ยวซ้ายเข้า ถ. สุนทรวิจิตร ผ่านหอนาฬิกา เวียดนามอนุสรณ์ สภ.อ.เมืองนครพนมไปประมาณ 2.5 กม. จนสุดถนน วัดอยู่ทางซ้ายมือ

สิ่งน่าสนใจ

  • โบสถ์ เป็นโบสถ์ของชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นริมฝั่งแม่น้ำโขงในบรรยากาศสงบสบาย อาคาร โบสถ์เรียบง่าย ไม่ตกแต่งมาก ด้านหน้าอาคารมียอดแหลมสอง ยอด อันเป็นลักษณะเด่นของโบสถ์แบบโกธิก

แม้ตัวอาคารจะไม่สวยงามวิจิตรเทียบเท่าโบสถ์คาทอลิก บางแห่งในประเทศไทย แต่โบสถ์แห่งนี้ก็เป็นภาพสะท้อนให้เห็น ถึงกลุ่มชาวญวนหรือเวียดนามที่ส่วนใหญ่เป็นชาวคาทอลิกซึ่งได้ เข้ามาอาศัยในนครพนมอย่างเป็นปึกแผ่นมาเนิ่นนาน โดยมีโบสถ์เป็นศูนย์กลางทางศาสนาของสังคมชุมชนของตน

พระพุทธบาทเวินปลา 

เป็นรอยพระพุทธบาทบนโขดหินในลําน้ําโขง ห่างจากฝั่งราว 100 ม. โดยโขดหินนี้จะผุดขึ้นเหนือน้ําเมื่อน้ำในแม่น้ำลดระดับลงในช่วงฤดูร้อน มีสะพานไม้ทอดไปยังรอยพระพุทธบาท มีการกล่าวถึง พระพุทธบาทเป็นปลาในตํานานอุรังคธาตุซึ่งเป็นตํานานสําคัญของคนแถบลุ่มน้ำโขงด้วย

ที่ตั้ง อยู่ในบริเวณวัดพระบาทเวินปลา ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
รถยนต์ส่วนตัว จาก อ.เมืองนครพนมใช้ทางหลวงหมาย เลข 212 ไปทาง อ.ท่าอุเทน ผ่านวัดศิริพุทธาราม รร.บ้านเป็น พระบาทไปประมาณ 600 ม. พบทางแยกเข้าบ้านเวินพระบาททาง ขวา ให้เลี้ยวเข้าไปอีกราว 2 กม. ถึงวัดพระบาทเป็นปลา
รถประจําทาง ขึ้นรถสายนครพนม-บ้านแพง ลงที่บ้านเป็น พระบาท

สิ่งน่าสนใจ

เมื่อถึงฤดูแล้ง โขดหินในแม่น้ำโขงซึ่งมีรอยพระพุทธบาท จะผุดขึ้นมาให้เห็นรอยพระพุทธบาทมีขนาดกว้าง 55 ซม. ยาว 2.05 ม. ลักษณะคล้ายรอยเท้ามนุษย์ขนาดใหญ่ เป็นรอยที่เกิดขึ้น เองตามธรรมชาติ ต่อมาภายหลังจึงมีการสลักตกแต่งให้เป็นเบ ตามพุทธลักษณะยิ่งขึ้น ดังเช่นธรรมจักรที่กลางฝ่าเท้า บริเวณใกล้กันยังมีอีกรอยเท้าหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นกัน โดย เชื่อว่าเป็นรอยเท้ามาร บนฝั่งริมโขงบริเวณพระพุทธบาทเวินปลา นี้ยังมีซากฐานเจดีย์ก่อด้วยอิฐองค์หนึ่ง ซึ่งได้เคยพบเศียรพระพุทธ รูปสําริดสมัยทวารวดีด้ว26

สนับสนุนโดยยูฟ่าเบท ufabet