เที่ยวชมโบราณสถานริมแม่น้ำโขง ย่านอ.ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

นครพนม

-สถานที่เที่ยว ย่าน อ.ท่าอุเทน-

ที่เที่ยวกลุ่มนี้เป็นโบราณสถานซึ่งล้วนตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ซึ่งแต่ละแห่งมีศิลปกรรมที่งดงามและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ ความเคารพนับถือ เช่นพระธาตุท่าอุเทน นอกจากนี้ยังมีพระบางแห่งวัดไตรภูมิ พระพุทธรูปเก่าแก่ของ อ.ท่าอุเทน ที่นักท่องเที่ยวน่าแวะไปสักการะ

พระธาตุท่าอุเทน

เป็นพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์และมีความสําคัญของชาวนครพนมอีกแห่งหนึ่ง องค์พระธาตุมีลวดลายปูนปั้นที่สวยงาม ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากพม่า พระธาตุท่าอุเทนเป็นพระธาตุของคนเกิดวันศุกร์

นครพนม

ที่ตั้ง อยู่ในวัดพระธาตุท่าอุเทน ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
รถยนต์ส่วนตัว จากที่ว่าการ อ.ท่าอุเทนใช้ทางหลวง หมายเลข 212 ไปทาง อ.บ้านแพงประมาณ 2 กม. พบสี่แยกเข้า ตัว อ.ท่าอุเทน ให้เลี้ยวขวาเข้าไปผ่านตลาดสดจนสุดถนนที่สาม แยก ให้เลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ 1.5 กม.พระธาตุอยู่ทางซ้ายมือ

ประวัติ พระอาจารย์สีทัตถ์ สุวรรณมาโจ และพระภิกษุ สงฆ์ พร้อมชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันสร้างขึ้น โดยเริ่มสร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2454 แล้วเสร็จ พ.ศ. 2459 กรมศิลปากรได้ทําการบูรณะ ซุ้มประตูด้านใต้ที่พังทลายลง พร้อมทั้งเสริมโครงสร้างภายในองค์ พระธาตุด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2541

สิ่งน่าสนใจ

องค์พระธาตุมีลักษณะเป็นเจดีย์ฐานสี่เหลี่ยมสูง 33 วา จําลองแบบมาจากพระธาตุพนมองค์เดิม แต่มีขนาดเล็กกว่า เรือนธาตุมีสองชั้นลดหลั่นกันขึ้นไป แต่ละชั้นมีซุ้มประตูหลอกทั้งสี่ทิศเหนือซุ้มประตูมีทับหลังเป็นปูนปั้นลายดอกบัวบาน รูปบุคคล และ สัตว์ต่างๆ โดยมีลายพรรณพฤกษาเป็นพื้นหลังตามกรอบซุ้มประตูบนเรือนธาตุก็มีลายพรรณพฤกษาประดับอยู่เช่นกัน

ภายในองค์ธาตุเป็นอุโมงค์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งพระอาจารย์สีทัตถ์ได้อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปทองคําและของมีค่าอื่นๆ ที่ผู้ศรัทธานํามาถวาย บรรจุไว้ในองค์ธาตุด้วย

บนกําแพงแก้วรอบองค์ธาตุมีประติมากรรมปูนปั้นฝีมือของพระอาจารย์สีทัตถ์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุภาษิตคําพังเพยพื้นบ้าน ตลอดจนการจําลองนรก-สวรรค์

วัดกลาง 

เป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของ อ.ท่าอุเทน มีสิมหรือโบสถ์ประดับ ด้วยปูนปั้นลวดลายจีนที่สวยงามน่าชม และมีพระธาตุที่กรุด้วยหิน อ่อนทั้งองค์ให้ผู้ศรัทธาได้นมัสการ

นครพนม

ที่ตั้ง บ้านท่าอุเทน ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
รถยนต์ส่วนตัว จากที่ว่าการ อ.ท่าอุเทนใช้ทางหลวงหมาย เลข 212 ไปทาง อ.บ้านแพงประมาณ 2 กม. พบสี่แยกเข้าตัว อ.ท่าอุเทน ให้เลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ 400 ม. วัดอยู่ทางขวามือ ตรงข้ามตลาดสด

สิ่งน่าสนใจ

  • สิม หรือโบสถ์ เป็นสิมก่ออิฐถือปูน ตั้งอยู่อย่างโดดเด่น กลางลานวัดภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสามองค์บนอาคาร โบสถ์ประดับลายปูนปั้นลงสีสันสดใสสะดุดตา ระหว่างช่วงเสา ประดับด้วยซุ้มวงกลมซึ่งเป็นอิทธิพลของสถาปัตยกรรมในยุคโคเลเนียล หน้าบันเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ระหว่างวงกบ กับหัวเสาเป็นรูปราหูอมจันทร์ บนหน้าต่างเป็นรูปเทวดาและยักษ์ ด้านข้างมีรูปเทพนมนังเหนือตัวกิเลนบนลวดลายสวัสติกะแนน ศาสนามหานิกายของจีน

สิมหลังนี้สร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 2430 ขณะพระครูพรหมจรรยา ภิรมย์เป็นเจ้าอาวาส ช่างชาวญวนชื่อองแมด เป็นผู้ออกแบบและ ปั้นลวดลายทั้งหมด ชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่าวัดเจ็ก เนื่องจากเห็น ลวดลายประดับคล้ายศิลปะจีน ส่วนพระพุทธรูปสามองค์เป็นผลงานของหลวงพ่อมหาเสนา

  • พระธาตุหินอ่อน อยู่ด้านหลังสิม เดิมเป็นพระธาตุก่ออิฐถือปูน ต่อมาจึงมีการกรุด้วยหินอ่อนสีครีมทั้งองค์
  • หอแจก หรือศาลาการเปรียญ สร้างในปี พ.ศ. 2457 ราวบันไดและหน้าบันเป็นไม้แกะสลักฝีมือหลวงพ่อมหาเสนาและ พระครูพรหมจรรยาภิรมย์

ไชยบุรีและปากแม่น้ำสงคราม

บริเวณปากแม่น้ำสงครามเชื่อมต่อกับแม่น้ำโขง มีหมู่บ้านไชยบุรี ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่มีอายุนับร้อยปี บรรพบุรุษย้ายถิ่นฐานมาจากทางตอนเหนือของลาวซึ่งอยู่ติดกับเมืองหลวงพระบางและ จ.น่าน

บ้านไชยบุรีตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำจึงมีทิวทัศน์สวยงาม ทั้งยังเป็นแหล่งปลาชุกชุม จึงมีผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูปหลากหลายชนิด โดยเฉพาะส้มปลาชะโดซึ่งเป็นของกินมีชื่อของหมู่บ้านนี้ นอกจากนี้ก็มีร้านอาหารบรรยากาศริมน้ําให้แวะชิมด้วย

ที่ตั้ง บ้านไชยบุรี ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
รถยนต์ส่วนตัว จากที่ว่าการ อ.ท่าอุเทนใช้ทางหลวงหมาย เลข 212 ไปทาง อ.บ้านแพง ผ่านบ้านท่าดอกแก้วไป 6 กม. หอปากทางบ้านไชยบทางขวา ให้เลี้ยวเข้าไปอีกราว 1 กม. ถึงบริเวณปากแม่น้ำ
รถประจําทาง ขึ้นรถสายนครพนม-บ้านแพง ลงที่ปากทาง บ้านไชยบุรี
ประวัติ หมู่บ้านไชยบุรีเคยเป็นเมืองเก่าแก่ พบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญหลายชิ้น เช่น จารึกไตรภูมิ 1 พบในวัดไตรภูมิ เขียนด้วยอักษรธรรมอีสาน และจารึกไตรภูมิ 2 วัดไตรภูมิ เขียนด้วยอักษรไทยน้อย ซึ่งมีสาระสําคัญสรุปได้ว่า เจ้าเมืองหงสาวดีสองพี่น้องมาตั้งเมืองไชยสุทธิ์อุดมบุรีเมื่อปีจอ พ.ศ. 2357 และพร้อมใจกันสร้างวัดมหาอุดมนันทอาราม

สิ่งน่าสนใจ

  • แม่น้ำสงคราม ต้นน้ำเกิดจากลําน้ำหลายสายในป่าด้านเหนือของเทือกเขาภูพาน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเขต จ.สกลนคร แล้วไหลขึ้นเหนือผ่าน จ.หนองคาย และไหลมาเชื่อมรวมกับแม่น้ำโขง ที่บ้านไชยบุรี อ.ท่าอุเทน ในนครพนมนี้เอง ลําน้ำมีลักษณะคดเคี้ยว ความยาวรวมทั้งสิ้นถึง 420 กม.

แม่น้ำนี้เป็นแหล่งน้ำที่สําคัญต่อการเพาะปลูก และด้วยระบบนิเวศที่สมบูรณ์จึงส่งผลให้เป็นแหล่งปลาตามธรรมชาติที่ชุกชุมด้วย นอกจากนี้ยังเป็นบริเวณที่มีผู้คนอยู่อาศัยมาเนิ่นนาน ดังปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีนับเนื่องย้อน ไปได้ถึงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยทวารวดี จนกระทั่งถึงสมัยลพบุรี

วัดเก่าแก่ริมแม่น้ำโขง จากบริเวณปากแม่น้ำสงคราม มีถนนเลาะเลียบริมแม่น้ำโขงไปจนถึงชุมชนบ้านไชยบุรีซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ ภายในหมู่บ้านมีวัดร้างเรียงรายอยู่ตามริมน้ำ เป็นโบราณสถานสถาปัตยกรรมแบบพื้นบ้านอีสานที่ได้รับอิทธิพลจากลาว ที่น่าสนใจมีสามแห่งคือ

– วัดกลาง เดิมเรียกวัดนี้ว่าวัดไตรภูมิ คงเหลือพระธาตุที่มีลักษณะคล้ายพระธาตุพนม แต่มีขนาดเล็กกว่า และสมหรือใน เก่าซึ่งระบุปีที่สร้างคือ พ.ศ. 2489 ไว้ที่หน้าบัน

– วัดศรีบุญเรือง มีสิมซึ่งยังคงสภาพสมบูรณ์ ตัวอาคาร ประดับลายปูนปั้นสวยงาม

– วัดใต้ โบราณสถานที่ยังคงเหลืออยู่คือหอแจกหรือศาลา การเปรียญซึ่งปัจจุบันหาชมได้ยาก นอกจากนี้ก็มีสิมซึ่งจารึกไว้ บนหน้าบันว่าสร้างในปี พ.ศ. 2461 หรือประมาณสมัยรัชกาลที่ 6 ด้านข้างของซุ้มประตูทางเข้าสมทั้งด้านหน้าและด้านหลังมีปูนปั้นนูนต่ำเป็นรูปช้าง

สนับสนุนโดยยูฟ่าเบท ufabet