เที่ยวชมจังหวัดเล็กๆเงียบสงบได้ที่เมืองสกลนคร

สกลนคร

-สถานที่ท่องเที่ยว ย่าน อ.เมืองสกลฯ-

ตัวเมืองสกลนครมีขนาดเล็กและเงียบสงบ ที่เที่ยวโดดเด่นในย่าน นี่คือพระธาตุนารายณ์เจงเวงซึ่งมีลวดลายแกะสลักอันงดงาม นอกจากนี้ก็มีพระธาตุดุมสถาปัตยกรรมแบบขอม บ้านท่าแร่ซึ่งมี ตึกเก่าแก่ที่ยังคงความสวยงาม และวัดพระพุทธไสยารามทีมสม เก่าแก่ให้ชม

พระธาตุนารายณ์เจงเวง
ชมปราสาทขอมที่มีตํานานผู้หญิงสร้าง-วันฉลองพระธาตุ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 (ประมาณเดือน มี.ค.)

องค์พระธาตุเป็นปราสาทหินสมัยขอมโบราณที่มีลวดลายสลักหินทรายงดงามที่สุดใน จ. สกลนคร กล่าวกันว่าผู้หญิงเป็นผู้สร้าง ทั้งมีตํานานความเป็นมาเกี่ยวข้องกับการสร้างพระธาตุภูเพ็ก

ที่ตั้ง อยู่ในบริเวณวัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง ต.เชิงชุม จ.นครพนม
รถยนต์ส่วนตัว จาก อ.เมืองสกลนครใช้ทางหลวง หมายเลข 22 ไปทาง อ.พรรณานิคมประมาณ 5.5 กม. ก่อนถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจะเห็นร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทาง ซ้าย ให้เลี้ยวเข้าซอยข้างร้านไปราว 500 ม. ถึงวัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง
รถประจําทาง ขึ้นรถสายที่ผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร

สิ่งน่าสนใจ

เป็นสถาปัตยกรรมแบบขอมโบราณ สมัยลพบุรี อายุราวพุทธศตวรรษที่ 15-16 สร้างด้วยหินทรายสีชมพู มีความสูงหลังจากบูรณะแล้ว 16 ม. ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงสี่เหลี่ยมจัตุรัส องค์ธาตุ หรือเรือนธาตุเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุม ประดับกลีบขน มองดูคล้ายฝักข้าวโพด มีประตูเข้าด้านทิศตะวันออก ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป ส่วนทิศอื่นเป็นประตูหลอก เรือนยอด พุ่มเชิงบาตร บริเวณทับหลังเหนือกรอบประตูทั้งสี่ด้านมีลวด050 แกะสลักบนหินทรายที่งามน่าชมดังนี้

– ด้านทิศตะวันออก เป็นรูปพระนารายณ์ขนาบด้วยสิงห์ สองข้างในลายก้านขดพรรณพฤกษา และเหนือทับหลังขึ้นไป บริเวณหน้าบันเป็นรูปศิวนาฏราชขนาดใหญ่

– ด้านทิศเหนือ เป็นรูปพระนารายณ์กําลังต่อสู้กับราชสีห์ในลายก้านขดพรรณพฤกษา และเหนือทับหลังขึ้นไปบริเวณหน้าบัน เป็นรูปพระนารายณ์บรรทมสินธุ์

– ด้านทิศตะวันตก เป็นลวดลายก้านขดพรรณพฤกษา

– ด้านทิศใต้ เป็นรูปพระนารายณ์ทรงช้างเคลื่อนทัพ ประลองยุทธ์

พระธาตุดุม
ชมปราสาทขอมใกล้ตัวเมือง

เป็นปราสาทขอมขนาดเล็กอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้ตัวเมือง ยังคงมีทับ หลังและกรอบประตูซึ่งมีลวดลายแกะสลักอันสวยงามให้ชมอยู่บ้าง ตํานานพื้นบ้านกล่าวว่า ขณะที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับรอย พระบาท ณ บริเวณนี้ พระองค์ได้ประทานเม็ดกระดุมไว้ด้วย จึงมี การสร้างพระธาตุขึ้นเพื่อเป็นอุเทสิกเจดีย์ หรือเจดีย์ที่เป็นเครื่อง เตือนจิตให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า

สกลนคร

ที่ตั้ง อยู่ในบริเวณวัดพระธาตุดุม บ้านธาตุดุม ต.งิ้วง่อน อ.เมืองสกลนคร
รถยนต์ส่วนตัว จากสี่แยกวัดแจ้งใช้ ถ.รอบเมืองไปทางรพ. สกลนคร พบสี่แยกให้เลี้ยวขวาเข้า ถ. เรื่องสวัสดิ์ ต่อไปจนถึง ถ. ไอทียู ผ่านโรงแรมสกลแกรนด์พาเลซไปไม่ไกล พบสี่แยกบ้าน ธาตุให้เลี้ยวซ้ายไปไม่ไกล วัดพระธาตุดุมอยู่ทางซ้ายมือ
รถประจําทาง ขึ้นรถสายตัวเมืองสกลนคร ลงที่สี่แยกบ้านธาตุ
รถรับจ้าง เหมามอเตอร์ไซค์รับจ้างจากย่านตัวเมือง

สิ่งน่าสนใจ

พระธาตุดุมมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 15-16 ศิลปะสมัยลพบุรี ฐานก่อด้วยศิลาแลง องค์ปรางค์ก่ออิฐไม่สอปูน ซุ้มประตูทางเข้า อยู่ทางทิศตะวันออก ส่วนทิศอื่นทําเป็นประตูหลอก มีซุ้มประตู หลอกด้านทิศใต้เพียงด้านเดียวที่ยังเหลือทับหลัง ซึ่งแกะสลักเป็น รูปหน้าเกียรติมุขท่ามกลางสัตว์นานาชนิด

บ้านท่าแร่

บ้านท่าแร่ตั้งอยู่ติดกับทะเลสาบหนองหาน จึงมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่อาศัย สร้างความรื่นรมย์แก่ผู้มาเยือน แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะรู้จักบ้านท่าแร่ว่าเป็นหมู่บ้านที่บริโภคเนื้อสุนัข ทว่าชาวท่าแร่ก็ได้ ชื่อว่าเป็นชาวคริสต์คาทอลิกที่ดี เคร่งครัดในศาสนา ดํารงชีวิตอย่าง สงบภายในบ้านเรือนที่สะอาดเรียบร้อย ในหมู่บ้านมีโบสถ์ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาในหมู่บ้าน และมีตึกเก่าแบบตึกฝรั่งช่างญวนอยู่ด้านหลังโบสถ์

สกลนคร

ที่ตั้ง ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร
รถยนต์ส่วนตัว จาก อ. เมืองสกลนครใช้ทางหลวง หมายเลข 22 ไปทาง อ.กุสุมาลย์ ผ่านวัดพระพุทธไสยารามไป ประมาณ 5.5 กม. ถึงบริเวณหมู่บ้าน

สิ่งน่าสนใจ

  • ตึกฝรั่งและเรือนไม้ อยู่ริมถนนด้านหลังโบสถ์ เป็นตึกเก่าแบบตึกฝรั่งช่างญวนหลายคูหา สร้างในช่วงปี พ.ศ. 2470 โดย ช่างชาวญวนที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่นี่ ตึกแต่ละหลังมีสถาปัตย กรรมงดงามน่าชม มีแบบอย่างฝรั่งที่โดดเด่น เรียกได้ว่าเป็นตึกฝรั่งช่างญวนขนานแท้ โดยเฉพาะตึก Francisco-Xaveri Xuong-Nguye ซึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกยุคโคโลเนียลที่มีซุ้มโค้งประดับ ระหว่างหัวเสา และยังผสมผสานด้วยศิลปะจีนเป็นปูนปั้นลายประแจจีนและดอกไม้มงคลของจีน นอกจากนี้ยังมีเรือนแถวซึ่งตกแต่งด้วยไม้ฉลุดูสวยงามอ่อนช้อย

บริเวณริมหนองหาน ด้านหลังย่านตึกฝรั่งหรือด้านทิศ ใต้ของหมู่บ้านซึ่งอยู่ติดกับหนองหาน เป็นสวนสาธารณะขนาด ใหญ่และเป็นจุดชมทิวทัศน์ทะเลสาบหนองหานได้ทั้งเวลาเช้าและเย็น

วัดพระพุทธไสยาราม
ชมศิลปกรรมท้องถิ่น

มีสิมหรือโบสถ์เก่าแก่ที่มีลายปูนปั้นประดับอย่างสวยงาม ทั้งมีวิหารที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์อันศักดิ์สิทธิ์ด้วย

ที่ตั้ง บ้านดอนน้อย อ.เมืองสกลนคร
รถยนต์ส่วนตัว จาก อ.เมืองสกลนครใช้ทางหลวง หมายเลข 22 ไปทาง อ.กุสุมาลย์ประมาณ 15 กม. วัดอยู่ทางขวามอ

สิ่งน่าสนใจ

สิม เป็นอาคารก่อด้วยศิลาแลงถือปูน หลังคาจั่วซ้อนกันสามชั้น ด้านหน้าเป็นมุขระเบียงและมีซุ้มโค้ง มีฮูปแต้มหรือจิตรกรรมฝาผนังและลายปูนปั้นเกือบเต็มพื้นที่ผนังด้านนอกสีม เป็นเรื่องราวในพุทธชาดก บริเวณด้านข้างของสิมตรงกับประตู

สนับสนุนโดยยูฟ่าเบท ufabet