การใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นหาเส้นทางท่องเที่ยว รับรองไม่มีหลง!

Google map

อินเตอร์เน็ตสําคัญสําหรับการเดินทาง

แม้สวิสจะเป็นเมืองท่องเที่ยว และมีข้อมูลการเดินทางสนับสนุนให้พอสมควรแต่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวไม่ค่อยมีแผนที่แจกฟรี หากอยากได้ก็ต้องเสียเงินซื้อ หรือแจกฟรีก็ละเอียดพอ เราอยู้ในยุคที่สามารถใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยในเรื่องของการเดินทาง การใช้อินเตอร์เน็ตระหว่างการเดินทางถือเป็นสิ่งสําคัญอย่างมาก โดยเฉพาะการใช้งานแผนที่ ซึ่งทําให้วางแผนการเดินทางให้ง่ายขึ้น เนื่องจากการใช้ออนไลน์สามารถพิกัด GPS แบบ Real-Time ได้ (มีบางแอพพลิเคชันที่ใช้งานแผนที่ Off-Line ได้) หรือในกรณีที่ตกรถไฟก็จําเป็นต้องใช้อินเตอร์เน็ตเข้าสู่ระบบ เพื่อค้นหาเส้นทางใหม่ รอบเวลาอื่นๆ แก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที่ แน่นอนว่า สิ่งที่สะดวกที่สุด คือ การซื้อซิมการ์ดที่เป็นของประเทศนั้นๆ เพราะจะสามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้เสถียรมากกว่า

ของหายขณะท่องเที่ยว

หลายท่านคงเคยประสบปัญหาของหายระหว่างเดินทางท่องเที่ยว เช่น หนังสือเดินทางหาย. กระเป๋าสตางค์หาย, ของใช้ส่วนตัว กล้องถ่ายรูปหาย จึงได้รวบรวม วิธีแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้ามาเบื้องต้นเป็นเกร็ดความรู้

หนังสือเดินทางหาย : ให้รีบไปแจ้งความที่สถานีตํารวจที่อยู่ใกล้ที่สุด จากนั้นนำใบแจ้งความไปติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบิร์น อาจใช้เอกสารสําเนาหนังสือเดินทางในอีเมล์ (ที่ผมแนะนําว่าให้สแกนเก็บไว้) เพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก็ได้ หรือใช้บัตรประชาชนแสดงตน สถานทูตจะออกหนังสือเดินทางให้ในกรณีเร่งด่วนจะออกใบแทนเพื่อให้เดินทางกลับประเทศไทย จากนั้นค่อยมาขอทําเล่มใหม่ที่ไทย

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบิร์น : โทร +41 31 970 30 30
สถานที่ Kirchstrasse
56, 3097 BERN

กระเป๋าสตางค์หาย : หากในกระเป๋าสตางค์มีบัตรเครดิต บัตรเดบิต ให้รีบติดต่อกับธนาคารเจ้าของบัตรเพื่อทําการระงับการใช้งานโดยด่วนแม้หากมีผู้ไม่ประสงค์ดี นําบัตรเครดิตไปรูดซื้อของ เจ้าของบัตรสามารถขอเงินคืนได้ก็ตาม แต่ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่า ทว่าบัตรเดบิตหากมีการรูดซื้อของแล้ว จะไม่สามารถขอเงินคืนได้แม้แต่บาทเดียว ส่วนบรรดาบัตรประชาชนของไทย ผมเคยสอบถามกับเจ้าหน้าที่สถานทูต ยืนยันคําตอบ แจ้งความกับตํารวจ มาว่าไม่เป็นไร ให้กลับมาทําที่ไทยได้เลย เพราะทําบัตรประชาชนหายที่ไทย ไม่ต้องแจ้งความตำรวจ

สิ่งของอื่นๆ เช่น กล้องถ่ายรูปหาย : เป็นสิ่งที่ตามหาคืนได้ยากมาก ทางที่ดีไปติดต่อเจ้าหน้าที่ประจําสถานที่ที่ทําหาย เพื่อแจ้งให้ทราบ พร้อมระบุรายละเอียด เบอร์ติดต่อ ในกรณีที่พบสิ่งของของท่าน เจ้าหน้าที่จะได้ติดต่อกลับ

แม้สวิสจะขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัย ไม่มีเรื่องอันตรายเท่ากับประเทศอื่นในทวีปยุโรปอย่างฝรั่งเศส แต่ก็วางใจไม่ได้ เพราะเคยเกิดกรณีการชิงทรัพย์นักท่องเที่ยว เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ดังนั้นไม่ว่าจะทําอะไร ควรระวังทรัพย์สินมีค่า ไม่วางทิ้งห่างสายตาถ้าสังเกตให้ดี เมื่อเดินทางไปท่องเที่ยวในเมืองติดชายแดนแถบฝรั่งเศส จะเห็นว่าต่างชาติที่ไม่ใช่คนฝรั่งเศส ลักษณะคล้ายผู้อพยพที่มีจุดประสงค์มาหากินกับนักท่อง จึงต้องระวังจุดนี้เป็นพิเศษ ทั้งนี้ไม่ใช่เรื่องน่ากลัว หากเรามีสติไม่ทําตัวล่อเป้าก็ไม่เป็นปัญหา

การใช้ Google Maps ค้นหาวิธีเดินทาง

การใช้งานแอพพลิเคชั่น Google Maps บนสมาร์ทโฟนในต่างประเทศ ถือเป็นเรื่องที่ช่วยอํานวยความสะดวกให้พอสมควร เพราะระบบแผนที่จะเชื่อมเข้ากับตารางเวลาเดินรถประจําทาง รถราง และระบบขนส่งมวลชนต่างๆในเมืองนั้นๆ รวมถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่แทบจะใช้งาน Google Maps เพื่อค้นหาเส้นทางวิธีการโดยสาร ขนส่งมวลชนได้ทั้งระบบ มีขั้นตอนการใช้งานดังนี้

1. พิมพ์ชื่อสถานที่ปลายทางที่ต้องการไป แล้วกดค้นหาเส้นทาง

Google map

2. เลือกวิธีการเดินทางเป็นรถสาธารณะ (สัญลักษณ์รูปรถราง) หากต้องการให้แนะนําเส้นทางเดินเท้า สามารถเลือกสัญลักษณ์รูปคนกําลังเดินได้

3. เมื่อเลือกวิธีการเดินทางด้วยรถสาธารณะ ระบบจะแสดงเส้นทางที่สะดวกที่สุด ณ เวลาปัจจุบัน โดยคํานวณจากเวลาเดินทาง สายรถประจําทาง ระยะเวลาที่ใช้ หากมีหลายตัวเลือก เราสามารถกดดูรายละเอียดแต่ละตัวเลือกไว้สำหรับพิจารณาได้ นอกจากนี้ยังสามารถกดดูป้ายชื่อที่รถจะแวะจอดรับผู้โดยสารได้ด้วย

วิธีนําทางไปตามพิกัด GPS ที่แนะนําในหนังสือ

เวลา : 10.00-17.00 น. (ซื้อบัตรเข้าก่อน 16.45 น.)
ค่าเข้าชม : 6 ฟรังก์ (Swiss Pass ลดเหลือ 4.5 ฟรังก่)
GPS : 46.9478577, 7.4499216

1. พิมพ์พิกัด GPS ค้นหาในแอพพลิเคชันแผนที่ เช่น Google Maps

2. กดค้นหาสถานที่ ระบบจะแสดงที่ตั้งของตําแหน่งนั้น

3. กดค้นหาเส้นทาง ระบบจะแนะนําเส้นทางที่ดีที่สุด จากตําแหน่งปัจจุบัน ไปยังจุดหมายปลายทาง พร้อมแนะนําวิธีการเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือเส้นทางเดิน

สํารวจเส้นทางก่อนเดินทางด้วย Google Street View

ก่อนเดินทางจริง ควรจะสำรวจเส้นทางการเดินทางด้วย  Google Street View เพราะ ทําให้ทราบว่า ระหว่างทางเดินจากสถานีรถไฟไปโรงแรมที่พัก เส้นทางอันตรายหรือไม่ ห่างจากร้านค้า สิ่งอํานวยความสะดวกมากน้อยขนาดไหน พร้อมทั้งช่วยให้เห็นภาพสถานที่ท่องเที่ยวได้ชัดเจนขึ้นเมื่อเดินทางจริง ช่วยทําให้หลงทางน้อยลงด้วย

ในสวิตเซอร์แลนด์ ภาพของ Google Street View ครอบคลุมตามเมืองทั่วประเทศอยู่แล้ว แต่เมืองเล็กๆ อย่างโลซานน์ เวอเวย์ มองเทรอซ์ ฯลฯ จะใช้ระยะได้ตามถนนบางเส้นเท่านั้น เมืองไหนไม่มีภาพให้ชมก่อน ก็จําเป็นต้องใช้แผนที่สมาร์ทโฟนค้นหาเส้นทางเพื่อความสะดวก และตรวจสอบพิกัดที่เราอยู่แบบ Real-time

Google map

สนับสนุนโดยยูฟ่าเบท ufabet