ตะลอนเที่ยวรอบกรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงแห่งประวัติศาสตร์โลก ตอนที่ 5

รูปปั้นส่วนพระเศียรพระราชินีเนเฟอร์ที่ติ

ตะลอนเที่ยวรอบกรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงแห่งประวัติศาสตร์โลก ตอนที่ 5 : พิพิธภัณฑ์เพอร์กามอน Pergamon Museum, พิพิธภัณฑ์ใหม่ Neues Museum, แกลเลอรีแห่งชาติหลังเก่า Alte Nationalgalerie, พิพิธภัณฑ์เก่า Altes Museum, โบสถ์ยิวใหม่ Neue Synagoge

พิพิธภัณฑ์เพอร์กามอน Pergamon Museum

พิพิธภัณฑ์เพอร์กามอน Pergamon Museum

ชาเพอร์กามอน (Pergamon Altar) สมบัติอันล้ำค่าแห่งงานศิลปะอายุราว 180 ปีก่อนคริสตกาลที่พังทลายลงในช่วงศตวรรษที่ 1 นักโบราณคดีชาวเยอรมันไปขุดค้นพบในปี 1878 จากเมืองเฮลเลนิกโบราณแถบเอเซียไมเนอร์ (ตุรกีตะวันตก) แล้วขนส่วนหน้าและชิ้นส่วนภาพสลักมาประกอบ ติดตั้งไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ มีสิ่งที่น่าชมคือ ลวดลายของงานสลักบนแท่นบูชาเป็นภาพสงครามระหว่าง หมู่ทวยเทพกับยักษ์ แม้ว่าส่วนประกอบจะขาดหายไปบ้างก็ตาม

นอกจากนี้ยังมี ประตูเมืองอิชตาร์ (Ishtar Gate) กําแพงทางเดินเข้าเมืองบาบิลอน (Processional Way of Babylon) สร้างด้วยอิฐเคลือบสีน้ำเงินสลับเหลือง เขียว และขาว เป็นลวดลายสัตว์ชนิดต่างๆ เช่น สิงโต ม้า กระทิง อายุเก่าแก่กว่า 600 ปีก่อนคริสตกาล ประตูตลาดมิเลส (Market Gate of Miletus) ที่สูงถึง 17 และกว้าง 29 เมตร สิ่งก่อสร้างจากสมัย โรมันราว ค..120 ซึ่งได้พังทลายลงราวปี 1100

อาคารพิพิธภัณฑ์มี 2 ปีก สร้างระหว่างปี ค.. 1910-1930 จากผลงานการออกแบบของ Alfred Messel และควบคุมการก่อสร้างโดย Ludwig Hoffman เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับ ความนิยมที่สุดจากมิวเซียมทั้ง 5 แห่ง

นอกจากสิ่งก่อสร้างใหญ่โตจากสมัยโบราณดังกล่าวข้างต้นแล้ว ภายในพิพิธภัณฑ์ยังมีวัตถุโบราณจากหลากหลายดินแดนอารยธรรมให้ชมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นของกรีกโรมัน ศิลปะอิสลามจากอิหร่าน จอร์แดน เปอร์เซีย อาณาจักรออตโตมันและวัตถุโบราณจากตะวันออกใกล้ เช่น ซีเรีย เมโสโปเตเมีย อัส ซีเรีย เป็นต้น

เวลาเปิด : ทุกวัน 10.00-18.00 . วันพฤหัส เปิดถึง 20.00 .
ค่าเข้าชม : 19 ยูโร

พิพิธภัณฑ์ใหม่ Neues Museum

พิพิธภัณฑ์ใหม่ Neues Museum

หรือ นอยส์มูเซอุม มีความหมายว่าพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ เปิดเมื่อปี 2009 จากการปรับปรุงอาคารเดิมที่สร้างตั้งแต่ปี 1843-1855 จากการออกแบบของ Friedrich August Studer โดยได้สถาปนิกชื่อดังนามว่า เดวิด ชิปเปอร์ฟิลด์ (David Chipperfeld) เป็นผู้ควบคุมการบูรณะใหม่หลังจากปิดไปนานถึง 70 ปีจากพิษภัยของสงคราม

ภายในจัดแสดงงานศิลปะและวัตถุโบราณที่ย้ายมาจาก พิพิธภัณฑ์แห่งอื่น คือ พิพิธภัณฑ์อียิปต์และคอลเลคชั่นปาปิรัส (Egypt Museum & Papyrus Collection) ซึ่งเคยจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์เก่า (Altes Museum) ที่อยู่ติดกัน บางส่วนนํามาจากพระราชวังชาร์ลอตเทนบูร์ก และพิพิธภัณฑ์ศิลปะวัตถุโบราณ (Antikensammlung)

รูปปั้นส่วนพระเศียรพระราชินีเนเฟอร์ที่ติ

ไฮไลต์สําคัญคือ รูปปั้นส่วนพระเศียรพระราชินีเนเฟอร์ที่ติ (Nefertiti : ประมาณ 1300 ปีก่อน คริสตกาล) สมบัติโบราณสําคัญ 1 ใน 2 ชิ้นที่ผู้หลงใหลศิลปะอียิปต์โบราณต้องการเห็นด้วยตาตนเอง มากที่สุด (อีกชิ้นเป็นหน้ากากทองคําตุตันคาเมน จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์อียิปต์กรงไคโร)

โดยเศียรพระราชินีเนเฟอร์ตีติตั้งให้ชมอยู่ในตู้กระจกนิรภัยมองเห็นได้ทุกด้านแสดงให้เห็นถึงความงดงามของใบหน้าอันเป็นอมตะของพระมเหสีแห่งอัคนาเตน ที่ถ่ายทอดออกมาจากยอดประติมากรยุคโบราณ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นใคร ศิลปะโบราณชิ้นนี้มาอยู่ที่เยอรมนีได้ก็เนื่องจากทีมนักโบราณคดีชาวเยอรมันผู้คนพบที่อาร์มานาเมื่อปี 1912 ตามสัญญาที่ผู้ขุดพบจะได้เป็นเจ้าของ นอกจากนี้ยังมีวัตถุก็จะชมอีกมากตั้งแต่ยุคหิน สมัยอียิปต์โบราณจนถึงสมัยกรีกโรมัน

เวลาเปิด : ทุกวัน 10.00-18.00 . วันพฤหัส เปิดถึง 20.00 .
ค่าเข้าชม : 12 ยูโร

แกลเลอรีแห่งชาติหลังเก่า Alte Nationalgalerie

แกลเลอรีแห่งชาติหลังเก่า Alte Nationalgalerie

หรือ อัลเทอนาซิโอนาลกาเลรี เป็นมิวเซียมแห่งแรกที่เปิดให้เข้าชมได้จากพิพิธภัณฑ์ทั้งห้าบนเกาะ พิพิธภัณฑ์หลังการบูรณะครั้งใหญ่ ตัวอาคารงดงามด้วยรูปทรงคล้ายวิหารโรมัน สร้างขึ้นครั้งแรก ระหว่างปี 1866-1876 แล้วก็ได้รับความเสียหายจากสงครามเช่นเดียวกับอาคารหลังอื่นๆ ระหว่าง การบูรณะได้ย้ายผลงานทั้งหมดไปจัดแสดงที่ Kultureforum ใกล้พอตส์ดาเมอร์พลัทซ์ แล้วย้ายกลับ มาจัดแสดงที่นี่อีกครั้งในปี 2001

ภายในมีภาพเขียนและงานประติมากรรมชิ้นสําคัญยุคอิมเพรสชั่นนิสต์ของศิลปินชื่อดังทั่วยุโรปช่วงศตวรรษที่ 18-20 เช่น โมเน่ต์ มาเน่ต์ เรอนัวและโรแด็ง เป็นต้น นอกนั้นเป็นงานศิลปะสะสมของราชวงศ์ปรัสเซีย โดยงานที่น่าชมได้แก่ รูปสลักหินอ่อน ราชินีลูอิสกับพระขนิษฐาฟรีเดรีเกอแห่งปรัสเซีย ผลงานของศิลปินเยอรมันชื่อ Johann Gottfried Schadow รวมทั้งผลงานเลียนแบบศิลปะกรีกโรมันที่สร้างสรรค์ ขึ้นมาในช่วงศตวรรษที่ 19 ซึ่งได้รับอิทธิพล มาจาก คาร์ล ฟรีดริช ซิงเคิล นั่นเอง

เวลาเปิด : อังคารอาทิตย์ 10.00-18.00 .วันพฤหัส เปิดถึง 20.00 . ปิดวันจันทร์
ค่าเข้าชม : 10 ยูโร

พิพิธภัณฑ์เก่า Altes Museum

พิพิธภัณฑ์เก่า Altes Museum

หันหน้าออกสู่จัตุรัสลูสท์การ์เทิน (Lustgarten) หน้ามหาวิหารเบอร์ลิน หนึ่งในผลงานการออกแบบ ของ คาร์ล ฟรีดริช ซิงเคิล สร้างเมื่อปี 1823-1830 ตามสถาปัตยกรรมสไตล์นีโอคลาสสิก นับเป็น พิพิธภัณฑ์แห่งแรกที่เปิดในยุคนั้นจึงได้ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์เก่า ด้านหน้าประดับด้วยเสาไอโอนิกแบบ โรมันตามแบบวิหารแพนธีออนในกรุงโรม

ด้านบนมีตัวอักษรละตินสลักไว้แปลเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า “Frederick William III has dedicated this museum to Study of all antiquities and the free arts, 1828” ตามพระประสงค์ของการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ในครั้งแรก ภายในจัดแสดงศิลปะวัตถุ โบราณยุคคลาสสิกในหัวข้อ “Ancient World” ทั้งของกรีก อีทรัสกันและโรมัน ส่วนใหญ่เป็นพวก รูปปั้นงานแกะสลักและข้าวของเครื่องใช้ยุคโบราณ

เวลาเปิด : อังคารอาทิตย์ 10.00-18.00 . วันพฤหัส เปิดถึง 20.00 . ปิดวันจันทร์
ค่าเข้าชม : 10 ยูโร

โบสถ์ยิวใหม่ Neue Synagoge

โบสถ์ยิวใหม่ Neue Synagoge

หรือ นอยชินนาโกเก ตั้งอยู่บนถนน Oranienburger Strasse ทางเหนือเกาะพิพิธภัณฑ์ย่านถิ่นที่อยู่อาศัยของชุมชนชาวยิวในเบอร์ลินช่วงทศวรรษ 1920 ซึ่งได้หลบหนีมาจากแถบยุโรปตะวันออก โดยได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่รายรอบโบสถ์แห่งนี้ซึ่งสร้างเมื่อปี 1866 โดย ฟรีดริช เอากุสท์ ชติลเลอร์ (Friedrich August Studer : 18001865) สถาปนิกปรัสเซียผู้ออกแบบนอยส์มิวเซียมและสิ่งก่อสร้างอีกหลายแห่งในเบอร์ลินและพอตส์ดัม โดยเป็นโบสถ์ผิวใหญ่ที่สุดในโลกในช่วงเวลานั้น รองรับผู้คนคราวเดียวกันได้ถึง 3,000 คน นั่นจึงทําให้วัฒนธรรมยิวทั้งหลายได้ถือกําเนิดเกิดขึ้นอย่างมากมาย ณ ที่แห่งนี้

แต่เมื่อนาซีได้ก้าวขึ้นสู่อํานาจก็เหมือนฝันร้ายของพวกเขา ทั้งถูกทําร้าย กักขัง และจับตัวไปสังหารดังที่ได้กล่าวไปแล้ว และในสงครามโลกครั้งที่ 2 โบสถ์หลังนี้ก็มีชะตากรรมเช่นเดียวกับอาคารสําคัญอื่นๆในเบอร์ลินที่ถูกทิ้งระเบิดถล่มอย่างย่อยยับ เมื่อสงครามสงบจึงได้สร้างใหม่ในสไตล์มัวริชอาลัมบรา ตามแบบพระราชวังอาลัมบรา เมืองเกรเนดาประเทศสเปน แล้วเรียกชื่อว่า “โบสถ์ยิว ใหม่” แต่ก็สร้างได้เฉพาะด้านหน้าที่มียอดโดมใหญ่ตั้งสูงเด่น ส่วนบริเวณห้องโถงใหญ่และแท่นบูชาประกอบพิธียังคงเป็นพื้นที่ว่างเปล่า ภายในเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับชาวยิวในเบอร์ลินและรัฐบรันเดน มีบันไดให้ปีนขึ้นไปชมความงดงามด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด

เวลาเปิด : อาทิตย์จันทร์ 10.00-20.00 . อังคารพฤหัส 10.00-18.00 . ศุกร์ 10.00-17.00 . ปิดวันเสาร์
ค่าเข้าชม : พิพิธภัณฑ์ 7 ยูโร ครอบครัว 20 ยูโร
การเดินทาง : S1, S2 สถานี Oranienburger Strasse / S5, S7 สถานี Hackescher Markt