ตะลอนเที่ยวรอบกรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงแห่งประวัติศาสตร์โลก ตอนที่ 4

ตะลอนเที่ยวรอบกรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงแห่งประวัติศาสตร์โลก ตอนที่ 4 : พิพิธภัณฑ์เยอรมันตะวันออก DDR Museum, มาร์กซ์ เอมเกลส์ ฟอรัม Marx Engels Forum, จัตุรัสอเล็กซานเดอร์ Alexanderplatz, หอคอยเบอร์ลิน Berlin Tower, ศาลาว่าการแดงแห่งเบอร์ลิน Berlin Rotes Rathaus, นาฬิกาโลก World Clock, เกาะพิพิธภัณฑ์ Museumsinsel, พิพิธภัณฑ์โบเดอ Bode Museum

Continue reading “ตะลอนเที่ยวรอบกรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงแห่งประวัติศาสตร์โลก ตอนที่ 4”