เที่ยวชมจังหวัดเล็กๆเงียบสงบได้ที่เมืองสกลนคร

สกลนคร

-สถานที่ท่องเที่ยว ย่าน อ.เมืองสกลฯ-

ตัวเมืองสกลนครมีขนาดเล็กและเงียบสงบ ที่เที่ยวโดดเด่นในย่าน นี่คือพระธาตุนารายณ์เจงเวงซึ่งมีลวดลายแกะสลักอันงดงาม นอกจากนี้ก็มีพระธาตุดุมสถาปัตยกรรมแบบขอม บ้านท่าแร่ซึ่งมี ตึกเก่าแก่ที่ยังคงความสวยงาม และวัดพระพุทธไสยารามทีมสม เก่าแก่ให้ชม Continue reading “เที่ยวชมจังหวัดเล็กๆเงียบสงบได้ที่เมืองสกลนคร”