Lutherstadt Wittenberg เมืองแห่งนักปฏิรูปศาสนาผู้ยิ่งใหญ่

ลูเธอร์ชตัดท์ วิทเทนแบร์ก เมืองชื่อยาวแห่งนี้ตั้งชื่อเป็นที่ระลึกให้กับ มาร์ติน ลูเธอร์ (Martin Luther : 1483-1546) นักปฏิรูปศาสนาผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้ใช้โบสถ์ในเมืองแห่งนี้ติดคําประณามท้าทายอํานาจพระสันตะปาปาและปฏิเสธสถานะพิเศษของนักบวชที่อ้างตนว่าเป็นสื่อกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ นํามาซึ่งสงครามศาสนากินเวลานานถึง 30 ปี Continue reading “Lutherstadt Wittenberg เมืองแห่งนักปฏิรูปศาสนาผู้ยิ่งใหญ่”