ช้อปปิ้งและสถานที่ท่องเที่ยวนอกเมืองอลิซปริง

-ช้อปปิ้งในอลิซสปริง-

ศูนย์กลางการช้อปปิ้งอยู่ที่ Todd Street Mall สินค้าที่น่าสนใจ คือเครื่องมือเครื่องใช้สําหรับการผจญภัย-เดินป่า และงานศิลปะอะบอริจิน ทั้งแบบดั้งเดิมและแบบโมเดิร์นอาร์ต

สําหรับผู้ที่ชอบตลาดในวันอาทิตย์เว้นอาทิตย์ จะมีตลาดนัดขายสินค้าหัตถกรรม และอาหารต่าง ๆ เดือนพฤษภาคม-กันยายน เปิด 10.00-14.00 น. เดือนตุลาคม-เมษายน เปิด 9.00-13.00 น. Continue reading “ช้อปปิ้งและสถานที่ท่องเที่ยวนอกเมืองอลิซปริง”

ทำความรู้จักเมืองกลางทะเลทรายสีแดง ‘อลิซสปริง’

-อลิซสปริง (Alice Springs)-

เมืองกลางทะเลทรายสีแดงจ้าของออสเตรเลีย เป็นเสมือนโอเอซิส ที่ผุดขึ้นกลางทะเลทราย และเป็นเมืองท่องเที่ยวสําคัญที่นักท่องเที่ยวมุ่งหน้ามาเพื่อสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของก้อนหินมหัศจรรย์แอเยอร์สร็อค ก้อนหินที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก เวลากลางวันอากาศที่อลิซสปริงจะร้อนจัดในขณะที่กลางคืนจะหนาวเย็น

ชาวออสซี่เรียกอลิชสปริงสั้นๆว่า “The Alice” เมืองในทะเลทรายนี้ ตั้งอยู่ติดเทือกเขาแม็คดอนเนลล์เรนจ์ เป็นเมืองเล็กๆ นี้มีกําเนิดมาจากสถานีโทรเลขที่เป็นสถานีทําการวางสายโทรเลขจากอะเดเลดไปยังดาร์วิน และทางการพยายามหาทางเดินสายโทรเลขข้ามเทือกเขาแม็คดอนเนลล์ ต่อมามีนักสํารวจคนหนึ่งในคณะผู้สํารวจที่เซอร์ชาร์ลส์ ทอดด์ (Sir Charles Toda) เป็นหัวหน้า รายงานว่าที่บริเวณเมืองเล็กๆ ตรงสถานีโทรเลขนั้นพื้นดินเป็นโพรงและใต้ดินเต็มไปด้วยทางน้ำใต้ดิน กับทั้งยังมีน้ำพุขึ้นมาหลายแห่ง ดูแล้วเห็นว่าสามารถจะสอดสายโทรเลขให้ทะลลอดไปเชื่อมต่อกับสายโทรเลขใต้ทะเลไปยังยุโรปได้ เมืองนี้ยังไม่มีชื่อ นักสํารวจจึงเอาชื่อ Mrs. All ของหัวหน้าคณะมาตั้งชื่อเมืองนี้ว่า อลิชสปริง (Alice Springs) ในที่สุด สายโทรเลขก็สําเร็จเรียบร้อยดี ออสเตรเลียสามารถติดต่อทางโทรเลขกับยุโรปได้ ชุมชนรอบสถานีโทรเลขแห่งนี้ก็เติบโตจนกลายเป็นเมืองขึ้นมา ตอนเเรกทางการจะตั้งชื่อเมืองนี้ว่า Stuart ตามชื่อของนักสํารวจ (John M-Doual Stuart) แต่แพ้มติชาวเมืองที่ต้องการเรียกชื่อเมืองดังเดิม ในปีค.ศ. 1933 เมืองนี้จึงได้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า Alice Spring

เว็บไซต์ของอลิซสปริง www.alicesprings.nt.gov.au และ www.alicesprings.net.au Continue reading “ทำความรู้จักเมืองกลางทะเลทรายสีแดง ‘อลิซสปริง’”