วัดโชอิจีน แหล่งรวบรวมงานศิลปะในศาสนาพุธแบบทิเบตที่มีความเก่าแก่หาชมได้ยาก

Choijin Lama Temple Museum 

วัดโชอิจีน
Choijin Lama Temple Museum 

จากทางเข้าหลักด้านหน้าจะเห็น Maharaja Temple ซึ่งมีห้องขายตั๋วอยู่ทางซ้ายมือด้านใน แม้วัดโชอิจิน จะมีนักท่องเที่ยวค่อนข้างน้อย แต่บอกได้เลยว่าเป็นแหล่งเก็บงานศิลปะในศาสนาพุทธ แบบทิเบตที่ล้วนเก่าแก่โบราณไว้เป็นจํานวนมาก หลายๆอย่างแม้แต่ในพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์แห่งชาติมองโกเลียก็ไม่ได้มีจัดแสดง แต่มีข้อห้ามถ่ายรูปทางด้านใน พื้นที่วัดเองก็ไม่ได้กว้างใหญ่มากแค่ราวๆ 1 ชั่วโมงก็สามารถเยี่ยมชมได้ทุกวันจนครบ

วัดโชอิจินสร้างเมื่อปี ค.ศ.1904-1908 ในสมัยบอจด์ข่าน ที่ 8 จอร์ซาน ดัมนา (Bogd Khan Jibzundampa Khutugtu) โดยสถาปนิกโด่งดัง Ombo และช่าง 300 คน จึงเป็นสมบัติทางศาสนา และสถาปัตยกรรมที่สําคัญลักษณะโครงสร้างระหว่างมองโกเลีย ทิเบตและจีน โชอิจินเป็นชื่อของพระลามะ Luysanthai45 Lama พระเชษฐาของบอจด์ข่าน จอร์ซาน ดัมบา ดูทักต์ ข่านมองโกเลียองค์สุดท้าย คําว่า Choin จะใช้เรียกพระระดับสูง Continue reading “วัดโชอิจีน แหล่งรวบรวมงานศิลปะในศาสนาพุธแบบทิเบตที่มีความเก่าแก่หาชมได้ยาก”