เที่ยวชม ประตูชัย Arc de Triomphe ศิลปะล้ำค่าแห่งเมืองปารีส

arc-de-triomphe

-กลิ่นอายประวัติศาสตร์-

รถไฟสาย 1 เป็นเส้นที่ผ่านเมืองปารีสจากตะวันตกไปตะวันออก จากเมือง ใหม่ La Defense เข้าประตูชัย Arc de Triomphe บนถนน Avenue des Champs-Elysees ผ่านเข้าพิพิธภัณฑ์ Musee du Louvre จนไปสุดที่ปราสาท Chateau de Vincennes Continue reading “เที่ยวชม ประตูชัย Arc de Triomphe ศิลปะล้ำค่าแห่งเมืองปารีส”