สถานที่ท่องเที่ยวใน โฮบาร์ต เมืองหลวงของรัฐแทสเมีย

-รัฐแทสเมเนีย (Tasmania)-

แทสเมเนียเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย และเป็นรัฐซึ่งมีขนาดเล็ก แต่มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มของการตั้งถิ่นฐานของชนผิวขาวในซีกโลกใต้ แทสเมเนียได้ชื่อตาม กัปตันอาเบล (Captain Abel Tasman) เป็นผู้ค้นพบเกาะนี้ในศตวรรษที่ 17 ต่อมาอังกฤษได้ครอบ ดินแดนแถบนี้ และส่งคนเข้ามาอยู่อาศัยในแทสเมเนีย โดยใช้เป็นที่ 1 นักโทษมาจากออสเตรเลียแผ่นดินใหญ่

แทสเมเนียอยู่ห่างจากฝั่งทะเลทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของแผ่นดินใหญ่ออสเตรเลีย 240 กิโลเมตร มีช่องแคบบาส (Bass Strait) คั่นกลางมีประชากรเพียง มีประชากรเพียง 500,000 คน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ทางเหนือของเกาะตามฝั่งทะเลตะวันออก Continue reading “สถานที่ท่องเที่ยวใน โฮบาร์ต เมืองหลวงของรัฐแทสเมีย”

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจในเมืองดาร์วิน

สถานที่ท่องเที่ยวในดาร์วิน

  • สวนพฤกษชาติดาร์วิน (Darwin Botanic Gardens)

อยู่ที่ Fannie Bay เป็นสวนที่มีภูมิทัศน์งดงาม มีพันธุ์ไม้พื้นเมืองเอเชียแปซิฟิกและต้นปาล์มเป็นจุดเด่น ถึงแม้ว่าออสเตรเลียจะมีสวนพฤกษชาติ อยู่ทุกเมือง แต่สวนพฤกษศาสตร์ที่ดาร์วินเป็นสิ่งที่พลาดไม่ได้ Dr. Maurice Holtze เป็นผู้สะสมพันธุ์ไม้เมืองร้อนและนํามาปลูก ต้นไม้บางต้นก็ย้ายมา จากที่อื่น สวนเปิดเมื่อปี ค.ศ. 1879 เมื่อดาร์วินถูกพายุไต้ฝุ่นถล่มเมืองจนเสีย หายยับเยิน ไต้ฝุ่นทําลายต้นไม้ในสวนไปมากกว่า 80% แต่ยังมีต้นไม้เหลือ รอดชีวิตมาได้จนถึงปัจจุบัน สวนนี้เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน ตั้งแต่เวลา 7.00-19.00 น. Continue reading “แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจในเมืองดาร์วิน”

ช้อปปิ้งและสถานที่ท่องเที่ยวนอกเมืองอลิซปริง

-ช้อปปิ้งในอลิซสปริง-

ศูนย์กลางการช้อปปิ้งอยู่ที่ Todd Street Mall สินค้าที่น่าสนใจ คือเครื่องมือเครื่องใช้สําหรับการผจญภัย-เดินป่า และงานศิลปะอะบอริจิน ทั้งแบบดั้งเดิมและแบบโมเดิร์นอาร์ต

สําหรับผู้ที่ชอบตลาดในวันอาทิตย์เว้นอาทิตย์ จะมีตลาดนัดขายสินค้าหัตถกรรม และอาหารต่าง ๆ เดือนพฤษภาคม-กันยายน เปิด 10.00-14.00 น. เดือนตุลาคม-เมษายน เปิด 9.00-13.00 น. Continue reading “ช้อปปิ้งและสถานที่ท่องเที่ยวนอกเมืองอลิซปริง”

วิธีการเดินทาง ‘เมืองดาร์วิน’

เขตนอร์เทิร์นเทอริทอรี (Northern Territory)

นอร์เทิร์นเทอริทอรี ครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลทางตอนเหนือ ไปจนจรดพื้นที่ตอนในใจกลางทวีปออสเตรเลีย มีอาณาเขตทิศเหนือติดทะเล ติมอร์ (Timor Sea) ทางตะวันออกติดรัฐควีนสแลนด์ ทิศตะวันตกติดรัฐ ออสเตรเลียตะวันตก และทิศใต้ติดกับรัฐออสเตรเลียใต้ เพราะความแห้งแล้ง ของภูมิประเทศแบบทะเลทราย นอร์เทิร์นเทอริทอรีจึงได้ชื่อว่าเป็น “Outback

Australia” เป็นรัฐที่มีประชากรอาศัยอยู่น้อยที่สุด ประชากร 1 ใน 4 เป็น ชาวอะบอริจินิส ในเขตที่เป็นทะเลทรายมีคนอยู่น้อยหรือแทบไม่มีเลย สภาพ พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบว่างเปล่า และทะเลทรายกับหินสีแดง ภูมิอากาศ ร้อนแห้งแล้ง แบ่งออกเป็น 2 เขตคือ เขต “The Top End” เขตนี้มีฝนตก ปีละ 4-5 เดือน กับเขต “ The Centre” ซึ่งแทบไม่มีฝนตกเลย และไม่มีแม่น้ำ Continue reading “วิธีการเดินทาง ‘เมืองดาร์วิน’”

วิธีการเดินทางที่ ‘เมืองเพิร์ธ’ ออสเตรเลียตะวันตก

-รัฐออสเตรเลียตะวันตก (Western Australia)-

เป็นรัฐที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ครอบคลุมเนื้อที่ราว 1 ใน 3 ของประเทศ แต่มีพลเมืองอยู่เพียง 1 ใน 10 ของพลเมืองทั้งประเทศ ประชากร 2 ใน 3 ของรัฐอาศัยอยู่ในเมืองเพิร์ธ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐทางตอนใต้ โดยเฉพาะ บริเวณชายฝั่งภูมิประเทศชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์ ในขณะที่ตอนบนของรัฐมี ภูมิประเทศแห้งแล้งเป็นทะเลทราย รัฐนี้มีที่สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เพิร์ธเป็นเมืองที่เจริญมากที่สุดของรัฐนี้ เมืองที่มีชื่อเสียงอื่นๆ คือ เมืองบรูม เมืองคิมเบอร์ลีย์ รัฐออสเตรเลียตะวันตกมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีในความงาม มหัศจรรย์ของธรรมชาติ เช่น หินสีที่พินนาเคิลส์ ความสวยงามของทุ่งดอกไม้ ป่าสีสดสวยในระหว่างเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน ซึ่งพบว่ามีดอกไม้ป่ามากกว่า 10,000 ชนิดในรัฐนี้ ที่ Jarrah Forest ในแถบตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐ มี ดอกไม้ป่ามากถึง 3,000 ชนิด ความสวยงามของทุ่งดอกไม้ป่ายามบานสะพรั่ง พร้อมกันจนแลดูเหมือนพรมดอกไม้ครอบคลุมพื้นดินเป็นบริเวณกว้างไกลสุดสายตา ทําให้รัฐนี้ได้ชื่อว่า The Wildflowers State

ดอกไม้ประจํารัฐออสเตรเลียตะวันตกคือ ดอกอุ้งเท้าจิงโจ้ (Red and Green Kangaroo Paw) สัตว์สัญลักษณ์ประจํารัฐคือ ตัวนัมแบต (Numbat) Continue reading “วิธีการเดินทางที่ ‘เมืองเพิร์ธ’ ออสเตรเลียตะวันตก”

เที่ยวชมความงามรูปแบบธรรมชาติที่ ‘เมืองแคร์นส์’

-เมืองแคร์นส์ (Cairns)-

เมืองสําคัญที่สุดของควีนสแลนด์ตอนเหนือ (Far North QueenslandFNQ) เป็นเมืองท่องเที่ยวสําคัญที่ชาวซีกโลกภาคเหนือพากันหนีหนาวมาเที่ยว ในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม และจะเป็นจุดเริ่มของการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจต่างๆในแถบนี้ เช่น เกรตแบริเออร์รีฟ เคปยอร์ก ป่าฝนเดนทรี หรือเอาต์แบ็กควีนสแลนด์ ที่แม้ห่างไกลความเจริญแต่ยังคงมี ความงามของธรรมชาติอย่างน่าพิศวง

เวลาที่เหมาะแก่การไปเยือนแคร์นส์ที่สุดคือ ระหว่างเดือนพฤษภาคมตุลาคม ซึ่งอากาศดี ไม่ร้อนชื้นจนเกินไป Continue reading “เที่ยวชมความงามรูปแบบธรรมชาติที่ ‘เมืองแคร์นส์’”