แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจใน ‘ออสเตรเลียตะวันตก’

-สถานที่ที่น่าสนใจอื่นๆในออสเตรเลียตะวันตก-

รัฐออสเตรเลียตะวันตกเป็นรัฐที่มีขนาดใหญ่มาก สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจบางแห่งอยู่ไกลออกไปจากเพิร์ธมาก จนไม่สามารถจะไปเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับได้ จึงขอแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้ โดยแยกออกมาเป็นเมืองๆ เฉพาะเมืองที่น่าจะไปเที่ยวชม ซึ่งหากสนใจจะไปอาจต้องใช้การเดินทางโดยเครื่องบินภายในประเทศ หรือถ้ามีเวลามากพอก็อาจจะ ท่องเที่ยวไปเรื่อยๆได้ Continue reading “แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจใน ‘ออสเตรเลียตะวันตก’”