แนะนำของฝากเมืองนครราชสีมา มาทั้งทีต้องมีของฝาก

สํารับกับข้าวของชาวนครฯ

ด้วยสภาพธรรมชาติที่มีทั้งทะเลและเขาหลวงอันอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหาร ทั้งกุ้ง หอย ปู ปลาจากทะเล และพืชผักผลไม้จาก ป่าเขา เช่น สะตอ ลูกเนียง หลาวโอน ยอดมะม่วงหิมพานต์ หยวก กล้วย ผักกูด ยอดมันปู ยอดมะกอก ฯลฯ ซึ่งชาวเมืองนครฯ นํามาปรุงเป็นอาหารที่หลากหลาย

อาหารส่วนใหญ่จะออกรสจัดตามแบบของภาคใต้ เช่น แกง เหลือง แกงไตปลา ต้มส้ม รวมทั้งแกงคั่ว แกงกะทิ ปลาทอดขมิ้น เป็นต้น Continue reading “แนะนำของฝากเมืองนครราชสีมา มาทั้งทีต้องมีของฝาก”