ชมศิลปะพื้นเมืองที่โรงละครแห่งชาติ ประเทศมองโกเลีย

โรงละครแห่งชาติ

โรงละครแหงชาติ
National Academic Drama theatre

อาคารโรงละครขนาดใหญ่สีชมพูขาวตั้งทางทิศใต้ของจัตุรัสชุคบาตาร์ เพียงแค่เดินข้ามสี่แยกไฟแดงใหญ่และเดินตรงไปราว 100 เมตร การแสดงมีทั้งการร่ายรําในชุดพื้นเมือง การร้องเพลงในแบบฉบับมองโกล โดยใช้เสียงสูงต่ำในลําคอ แต่กลับดังก้องกังวานไปทั่วทั้งโรงละคร ฟังแล้วให้ความรู้สึกราวกับว่าอยู่ในที่ราบทุ่งหญ้ากว้างใหญ่เต็มด้วยทิวเขาเห็นกระโจมอยู่ลิบๆทีเดียว Continue reading “ชมศิลปะพื้นเมืองที่โรงละครแห่งชาติ ประเทศมองโกเลีย”